Serengeti nesmí zemřít


      Zhruba v polovině roku 2010 jsem náhodně narazil na informace o plánované výstavbě dálnice napříč národním parkem Serengeti. V tomto parku každoročně probíhá unikátní migrace statisíců býložravců zejména pakoňů, zeber a gazel Thomsonových. Výstavba dálnice zásadním způsobem ovlivní celý ekosystém jednak zničením migračních tras, jednak budou tisíce zvířat umírat pod koly nákladních automobilů, jednak to bude znamenat výrazný nárust pytláctví v celém parku. Důsledky mohou být tragické. Dle odhadu předních světových zoologů se stavy zvířat sníží více než 10-ti násobně. Díky přerušení migračních tras dojde k postupným nevratným změnám v celé krajině.

Informace můžete nalézt na www.serengetinesmizemrit.cz nebo www.savetheserengeti.org

Začal jsem ihned plánovat návštěvu celé této oblasti v roce 2011, kdy bude možné Serengeti zažít ve stavu neovlivněném stavbou.

Výpravu se mi skutečně podařilo uskutečnit. Na cestě mne doprovázela přítelkyně Dana - nadšená milovnice ptáků a fotograf Michal - milovník všech druhů žiraf. Reportáž z naší cesty se bude postupně objevovat v sekci deník. Výběr ulovených záběrů divoce žijících zvířat i ptáků naleznete v sekci fotogalerie a videogalerie.

Jako by špatných informací nebylo dost, zjistil jsem, že byť projekt dálnice je prezentován jako pozastavený, objevily se informace o plánované výstavbě železnice napříč parkem Serengeti. Za vším je zřejmě lobby konkrétních finančních skupin, pro které je přežití divokých zvířat a ochrana jejich původního prostředí pouze překážkou v honbě za hromaděním financí, moci a majetku...

Dalším negativem jsou informace o klesajících počtech většiny atraktivních druhů zvířat, které jsou mimo jiné způsobeny tzv. zájmovým lovem za úplatu.

Informace můžete nalézt na www.saveafricananimals.org

Aktualizace 4.4.2012

se srdečným pozdravem rodinám, přátelům i všem čtenářům
Petr a Dana


nejen trasy pro MTB v Čechách i v zahraničí  cykloprůvodce pro MTB s licencí  ZDE může být VAŠE reklama